Dysgu MonLife

Ymunwch â Dysgu MonLife am hanner tymor o hwyl, fel rhan o’r Gaeaf o Les:

 • Gwnewch fosaïg Ymwybyddiaeth Ofalgar
  Defnyddiwch deils mosaïg lliwgar i addurno pot planhigyn a’i ddefnyddio i dyfu bwyd neu flodau (pecyn o hadau yn gynwysedig)!
 • Crëwch eich Jar Llesiant eich hun
  Addurnwch Jar Llesiant i chi gadw’ch breuddwydion a’ch dyheadau i’r dyfodol ynddynt!
 • Gwnewch ychydig o liwio ymwybyddiaeth ofalgar wedi’i ysbrydoli gan gasgliadau ein hamgueddfeydd
  Cymerwch ychydig o amser ac ymlaciwch eich meddwl gyda’n taflenni Gan bwyll a lliwio, wedi’u hysbrydoli gan batrymau yng nghasgliadau Treftadaeth Mynwy

Lleoliadau:

 • Neuadd y Sir, Trefynwy – Dydd Llun 21ain Chwefror
 • Amgueddfa’r Fenni – Dydd Mawrth 22ain Chwefror
 • Neuadd Ymarfer Cas-gwent – Dydd Iau 24ain Chwefror

Sesiynau’n rhedeg:

 • 00 – 12.00
 • 00 – 1.00
 • 00 – 2.00
 • 00 – 3.00
 • 00 – 4.00

Sylwch:

 • UCHAFSWM O 10 O BLANT Y SESIWN
 • MAE GWEITHGAREDDAU HANNER TYMOR DYSGU MONLIFE AR GAEL I BLANT 4 – 11 OED
 • RHAID I BOB PLENTYN GOFRESTRU WRTH GYRRAEDD.
 
 • RHAID I BOB PLENTYN FOD YNG NGHWMNI OEDOLYN
 • DIM OND Y SESIWN Y MAENT YN COFRESTRU AR GYFER Y BYDD PLANT YN CAEL MYNEDIAD
 • MAE POB SAFLE YN GYFYNGEDIG GAN NIFEROEDD

I archebu sesiwn i’ch plentyn, cofrestrwch eich diddordeb drwy’r botwm yma:

CLICIWCH YMA:
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google