Gemau Sir Fynwy

Yn dod cyn hir

Mae Gemau Sir Fynwy yn seiliedig ar ddysgu sgiliau newydd, datblygu hyder, cwrdd â phobl newydd ac yn bwysicaf oll cael hwyl drwy chwaraeon. Gyda dros 30 o wahanol chwaraeon, bydd pob diwrnod yn llawn gweithgareddau chwaraeon y gall plant a phobl ifanc 5-11 oed eu mwynhau.  Bydd uchafswm o 50 lle’r dydd fesul safle, ni fydd unrhyw leoedd ychwanegol unwaith yn llawn, felly archebwch nawr i osgoi cael eich siomi!

8:00am – 5:00pm

O £20.50 y plentyn

I gael rhagor o wybodaeth, gweler ein Cwestiynau Cyffredin

Sut ydw i’n archebu lle i fy mhlentyn ar gyfer Gemau Sir Fynwy?

I archebu lle ar gyfer Gemau Sir Fynwy mae angen i chi gofrestru eich diddordeb – CLICIWCH YMA

Unwaith y byddwch wedi cofrestru eich diddordeb bydd y ganolfan hamdden yn cysylltu â chi i drafod pa ddiwrnodau rydych chi’n bwriadu eu harchebu.  Yn dilyn y cyswllt o’r ganolfan hamdden bydd angen i chi gwblhau ffurflen ganiatâd a fydd yn cael ei hanfon i’r cyfeiriad e-bost a gyflwynir ar gofrestru buddiant.

Nodwch: rhaid i chi gwblhau’r ffurflen ganiatâd er mwyn i’ch plentyn fynychu’r cynllun, ni chaniateir i blant fynychu’r cynllun oni bai bod ffurflen ganiatâd wedi’i chwblhau. 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google