GWEITHGAREDDAU

Edrychwch ar yr holl weithgareddau gwych rydym wedi’u trefnu.

Gemau Sir Fynwy

Mae Gemau Sir Fynwy yn seiliedig ar ddysgu sgiliau newydd, datblygu hyder, cwrdd â phobl newydd ac yn bwysicaf oll cael hwyl drwy chwaraeon.

Dewch o hyd i fwy am hyn

Darpariaeth Gwasanaeth Ieuenctid Haf o Hwyl ar gyfer 11+

Y Gwasanaeth Ieuenctid yw’r prif ddarparwr Gwaith Ieuenctid arobryn yn Sir Fynwy.  Prif ddiben Gwaith Ieuenctid yw galluogi pob person ifanc rhwng 11 a 25 oed i ddatblygu’n gyfannol drwy ystod o weithgareddau a chyfleoedd.

Dewch o hyd i fwy am hyn

Gweithgareddau Ostin a Nerys

Lawrlwythwch rai taflenni lliwio a syniadau celf a chrefft o’ch hoff gymeriadau, Ostin a Nerys

Dewch o hyd i fwy am hyn

Dyddiau Teulu MonLife

Ymunwch â ni AM DDIM ar ein diwrnodau gwych i’r teulu a chymerwch ran mewn gweithgareddau gwych ar draws Sir Fynwy; gyda gweithgareddau fel cyfeiriannu, chwarae clai, wal ddringo, a llawer mwy.

Dewch o hyd i fwy am hyn

Canolfan Chwarae Dan Do

Dringwch i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Gorau Trefynwy, sy’n cynnwys drysfa ddringo cyffrous 3 llawr sy’n cynnwys system unigryw o amseru’r cloc. Mae yna hefyd ardal twdlod ddynodedig (wedi’u hamgáu).

Dewch o hyd i fwy am hyn

Nofio

Mae nofio’n hwyl i’r teulu cyfan ac mae gennym sesiynau anhygoel i’ch diddanu chi neu’ch plant.   O Sesiwn Swigod Teuluol i Erobeg Dŵr, mae gennym rywbeth at ddant pawb.  Cliciwch yma i gael gwybod mwy

Dewch o hyd i fwy am hyn

Teithiau Cerdded Teuluol o amgylch Sir Fynwy

Mwynhewch gefn gwlad Sir Fynwy tra’n profi manteision teithiau cerdded iach sy’n addas i’r teulu cyfan

Dewch o hyd i fwy am hyn

Digwyddiadau Theatr

Dewch â’r teulu cyfan am ddiwrnod llawn hwyl o adloniant byw wrth i ni weld cynyrchiadau theatr yn dychwelyd.  Gyda digon o amrywiaeth, chwerthin a hwyl i’r teulu, bydd rhywbeth at ddant pawb!

Dewch o hyd i fwy am hyn 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google